@Joey Chiu

Joey Chiu

@Shinogu

Brooklyn

149704 Tweets 2686 Followers 1780 Followings 2686 Followers 31265 Likes


Joey Chiu

Daaaaamn kid, Magikarp can learn CUT. https://t.co/cTBUC5oj64

Daaaaamn kid, Magikarp can learn CUT. https://t.co/cTBUC5oj64

4 hours ago / 0 Retweets / 2 Likes

Joey Chiu

Business as usual. https://t.co/1Vkl2I2n1U

Business as usual. https://t.co/1Vkl2I2n1U

6 hours ago / 0 Retweets / 5 Likes

Next